Cần trợ giúp
 • Đang cần trợ giúp
 • CHA GIÀ BƯƠN TRẢI NUÔI HAI CON TÂM THẦN

  Phận là bậc cha mẹ, sinh con ra ai cũng đều mong muốn con cái mình giỏi giang, thành đạt. Nhưng có một người cha già năm nay trên 70 tuổi – cái tuổi “ gần đất – xa trời” mà lúc nào cũng chỉ đau đáu một niềm mong ước giản dị là các […]

  admin 10-01-2018 Cách đây 6 năm trước

  Giáo dục – hướng nghiệp

  Dạy con cách chia sẻ và cảm thông qua làm việc nhà

  Có một kế hoạch cho công việc nhà hàng ngày và bạn sẽ dạy cho con bạn một bài học cuộc sống tuyệt vời. Giá trị của việc vặt đối với trẻ em Làm việc vặt là một truyền thống tốt đẹp trong nhiều gia đình. Công việc nhà giúp trẻ em biết và hiểu […]

  admin 03-12-2017 Cách đây 6 năm trước