Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc Đại hội công đoàn bộ phận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2018

02-12-2017
Bởi: admin Có: 0 bình luận 1108 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 88 của Đảng ủy Sở lao động TB&XH  tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2018; sáng ngày 18 tháng 3 năm 2015, Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015-2018. Đây là chi bộ thứ hai thuộc Đảng bộ Sở Lao động – TB&XH tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, ngay sau Đại hội điểm.

Tại Đại hội, chi bộ đã nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được và kiểm điểm, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Từ đó, xây dựng được phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sát thực trong thời gian tiếp theo.

Mặc dù là một chi bộ mới được thành lập, hoạt động trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song trong thời gian qua, được sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Lao động – TBXH tỉnh Vĩnh Phúc và các phòng chuyên môn thuộc Sở, cùng với quyết tâm của chi bộ đã lãnh đạo Trung tâm từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, bước đầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Bên cạnh những ưu điểm, thành tích đã đạt được, trong công tác lãnh chỉ đạo, chi bộ cũng đã nhận ra những khuyết điểm, hạn chế. Đó là, chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chưa đồng đều, thiếu tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chưa phát huy được tối đa vai trò tích cực của mỗi cá nhân; các phong trào thi đua chưa rõ nét. Mặt bằng chất lượng chuyên môn nhìn chung chưa cao, còn thiếu tính chuyên nghiệp. Tinh thần phê bình và tự phê bình trong Đảng chưa cao…
Đại hội đã bầu ra được Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Lao động- TB&XH, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Minh Tuấn- Đảng ủy viên, thay mặt Đảng ủy Sở Lao động- TB&XH đã ghi nhận những thành tích của chi bộ đạt được trong công tác lãnh đạo thời gian qua. Đặc biệt đây là Đại hội lần thứ Nhất và được tiến hành ngay sau Đại hội điểm, nhưng công tác chuẩn bị cho đại hội hết sức nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt; các bước tiến hành được thực hiện bài bản, đúng quy định.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội trên tinh thần Phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng, tự chủ, sáng tạo của mỗi cá nhân, đẩy mạnh công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động của cơ quan; nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể, đổi mới trong sinh hoạt; chi bộ Trung tâm Công tác xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác; từng bước khẳng định được vị thế của đơn vị, qua chất lượng công việc và uy tín các dịch vụ xã hội của Trung tâm cung cấp đến cho mọi người dân và các đối tượng yếu thế, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chung vì tương lai tốt đẹp của cộng đồng, vì sự tiến bộ của xã hội.

Lương Cầm Vĩnh

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC