Cơ cấu tổ chức

10-01-2018
Bởi: admin Có: bình luận
Giám đốc

Lương Cầm Vĩnh

Phó Giám đốc

Trần Mạnh Cường

Phó Giám đốc

Hoàng Thị Oanh

SƠ ĐỒ TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘITỈNH VĨNH PHÚC

Phòng Hành chính- Tổng hợp
Phòng Tư vấn, trợ giúp và phát triển cộng đồng
Phòng Quản lý đối tượng và Y tế phục hồi chức năng