Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc Đại hội công đoàn bộ phận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2018

03-12-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Xác định rõ tầmquan trọng của Đại hội lần thứ Nhất, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Công đoàn ngành cấp trên, của chi bộ Trung tâm; Ban chấp hành lâm thời và toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm Công tác xã hội đã tích cực chuẩn bị chu đáo mọi công […]

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc hiệu quả sau một năm hoạt động

03-12-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Cách đây vừa tròn một năm, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Vĩnh Phúc được thành lập lập theo Quyết định số 2933/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2014. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở […]

Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc Đại hội công đoàn bộ phận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2018

02-12-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 88 của Đảng ủy Sở lao động TB&XH  tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng […]

Hội nghị truyền thông về nghề công tác xã hội tại cộng đồng

02-12-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-Tg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính Phủ, phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch chương trình công tác năm 2014 của Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 20/5/2014 Trung tâm công tác xã hội tỉnh […]