Dạy con cách chia sẻ và cảm thông qua làm việc nhà

03-12-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Có một kế hoạch cho công việc nhà hàng ngày và bạn sẽ dạy cho con bạn một bài học cuộc sống tuyệt vời. Giá trị của việc vặt đối với trẻ em Làm việc vặt là một truyền thống tốt đẹp trong nhiều gia đình. Công việc nhà giúp trẻ em biết và hiểu […]

Công tác xã hội trường học – giải pháp cho những vấn đề khó khăn của học sinh

03-12-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Nhiều vấn đề phức tạp đã xảy ra trong trường học như: bạo lực, tự tử, bỏ học, mang thai,vi phạm pháp luật, những tổn thương trong các mối quan hệ gia đình – học đường, định hướng nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng… dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại. Để giải quyết […]

Làm gì khi con hay cãi lại?

03-12-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Giai đoạn dậy thì, trẻ có ý thức về bản thân rõ nét nhất và đây cũng là thời điểm hình thành nhân cách. Trẻ thường tỏ ra chống đối (bằng cách cãi lại trước sự quan tâm mang tính áp đặt của cha mẹ. Hành vi cãi lại bố mẹ của trẻ có phải […]

Để trẻ khuyết tật được hòa nhập trong học tập

30-11-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Trẻ em khuyết tật đang được Nhà nước và xã hội giúp đỡ nhằm phục hồi chức năng, hòa nhập vào cuộc sống xã hội. Tuy nhiên việc đưa các em khuyết tật hòa nhập học tập trong trường mầm non và trường phổ thông vẫn là một thách thức lớn. Theo Tổng cục Dân […]