Tổ chức Lễ mừng thọ cho người cao tuổi tại Trung tâm năm 2020

Chưa được phân loại
13-05-2020
Bởi: admin Có: 0 bình luận 249 lượt xem
  • – Văn Thắng –

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ mừng thọ cho 04 cụ là người cao tuổi tại Trung tâm, trong đó có 01 cụ 90 tuổi, 02 cụ 75 tuổi và 01 cụ 70 tuổi. Đây là hoạt động nhằm động viên, khích lệ tinh thần các cụ để các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe và có ích