Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Chưa được phân loại
26-09-2018
Bởi: admin Có: 0 bình luận 391 lượt xem

Ngày 15/6/2018, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 73 đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đây là hoạt động thường niên hàng năm, nhằm đánh giá, phân loại sức khỏe của các đối tượng để đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng tại Trung tâm.