ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI NHIỆM KỲ 2020-2023

Chưa được phân loại
17-06-2020
Bởi: admin Có: 0 bình luận 311 lượt xem

                                                                                   – Lương Cầm Vĩnh –

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐU ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 124-HD/ĐU ngày 03/12/2020 của Đảng ủy Sở Lao động-TB&XH về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2023; sáng ngày 16 tháng 3 năm 2020, chi bộ Trung tâm Công tác xã hội long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023.

Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, bám sát chủ trương chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; Đại hội Chi bộ đã thành công tốt đẹp. Toàn bộ chương trình nghị sự của Đại hội được hoàn tất, có chất lượng, thể hiện công tác chuẩn bị chu đáo. Thông qua tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, kiểm điểm kết quả lãnh đạo và thực hiện của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 nghiêm túc; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 sát thực, khả thi; có đầu tư cho việc thảo luận lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng bộ cấp trên. Nội dung bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo đúng quy trình, dự kiến nhân sự, đủ số lượng với số phiếu bầu tín nhiệm đạt tỉ lệ cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại Hội, đồng chí Phạm Ngọc Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được dưới sự lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần có những giải pháp hiệu quả hơn nữa để trong nhiệm kỳ mới và định hướng cho giai đoạn tiếp theo, chi bộ xây dựng nghị quyết, chương trình hoạt động toàn khóa thật sự có chất lượng, triển khai lãnh đạo Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ chính trị của toàn cơ quan đạt kết quả cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Đại hội được tổ chức theo đúng nghi thức, Điều lệ Đảng, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, đảm bảo tiến trình thời gian, nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, coi trọng chất lượng, thiết thực không phô trương, hình thức. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa đối với mỗi đảng viên trong chi bộ./.