Cơ cấu tổ chức

10-01-2018
Bởi: admin Có: bình luận
Giám đốc

Bùi Quang Huấn

Phó Giám đốc

Nguyễn Trung Kiên

Phó Giám đốc

Nguyễn Thu Hà

Phó Giám đốc

Lương Cầm Vĩnh

SƠ ĐỒ TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘITỈNH VĨNH PHÚC

Phòng Tư vấn, Trợ giúp và QLĐT
Phòng Tổ chức – Hành chính
Phòng Giáo dục, đào tạo và phát triển cộng đồng
Phòng Dinh Dưỡng
Phòng Y tế – Phục hồi chức năng